Nhúng code lấy giá vàng

Copy đoạn code bên dưới và nhúng vào website của bạn, nơi muốn hiển thị giá vàng

Xem hướng dẫn chèn giá vàng vào website

Demo bảng giá vàng